Thursday, August 3, 2017

Nafasi za Kazi: Katibu Mahsusi II, Mwendesha Mitambo II, Msaidizi wa Kumbukumbu II


Mkurugenzi wa Jiji la Dar es Salaam anawatangazia wananchi wote wenye sifa za kuajiriwa kuleta maombi yao ya kazi kwa nafasi zifuatazo:
 
1.0 KATIBU MAHSUSI III (PERSONAL SECRETARY III)-NAFASI (2) -NGAZI VA MSHAHARA TGS.B
 
SIFA ZA KUAJIRIWA:
Waombaji wawe na Elimu ya Kidato cha Nne/Sita waliohitimu mafunzo ya Uhazili na kufaulu mtihani wa Hatua yaTatu.

Wawe wamefaulu somo la Hati Mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno (80) kwa dakika moja na wawe wamepata mafunzo ya kompyuta kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali na kupata cheti katika Programu za Windows, Microsoft Office, Internet, E-mail na Publisher.
 
KAZI ZA KUFANYA:
(i)    Kuchapa barua na nyaraka za kawaida.
(ii)    Kusaidia kupokea wageni na kuwasaili shida zao, na kuwaelekezniehemu wanapoweza kushughulikiwa.    s    -
(iii)    Kusaidia kutafuta na kumpatia Mkuu wake majalada, nyaraka au kituellochote kinachohitajika katika shughuli za kazi hapo ofisini.
(iv)    Kusaidia kupokea majalada, kuyagawa kwa maafisa walio katika sehemu alipo na kuyakusanya, kuyatunza na kurudisha sehemu zinazohusika.
(v)    Kusaidia kutunza taarifa/kumbukumbu za matukio, mladi, wageni, tarehe za vikao, safari za Mkuu wake na ratiba ya kazi zingine zilizopangwa kutekelezwa katika ofisi anamofanyia kazi na kumwarifu Mkuu wake kwa wakati unaohitajika.
 
2.0 MWENDESHA MITAMBO II (PLANT OPERATOR II)- NAFASA (2) - NGAZI YA MSHAHARA - TGOS A

SIFA ZA KUAJIRIWA:
Mwombaji awe na Cheti cha Kidato cha nne ambaye ana leseni daraja la G ya kuendesha mitambo na ujuzi wa kutunza vyombo vya aina hiyo, ujuzi sio chini ya saa 300 (miezi mitatu 3) bila kusababisha ajali

KAZI ZA KUFANYA:   
Kuendesha Mitambo chini ya usimamizi wa Dereva wa Mitambo mwenye uzoefu.
 
3.0 MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU II (RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT II) - NAFASI (1) - NGAZI YA MSHAHARA TGS.B

SIFA ZA KUAJIRIWA:   
Waombaji wawe na elimu ya kidato  cha Nne/Sita wenye Cheti cha Utunzaji wa kumbukumbu wa fani ya Masjala

KAZI ZA KUFANYA:
(i)    Kutafuta kumbukumbu/nyaraka/mafaili yanayohitajiwa na wasomaji.
(ii)    Kudhibiti upokeaji, uandikishaji wa kumbukumbu/nyaraka.
(iii)    Kuchambua, kuorodhesha na kupanga kumbukumbu/nyaraka katika makundi na somo.
(iv)    Kuwekekupanga kumbukumbu/nyaraka katika reki katika masjala.
(v)    Kuweka kumbukumbu; barua, nyaraka nk katika mafaili.
(vi)    Kushughulikia maombi ya kumbukumbu/nyaraka kutoka Taasisi za Serikali.
 
4.0 MASHARTI YA JUMLA:
(i)    Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania wenye umri wa kuanzia miaka 18 usiozidi miaka 45.
(ii)    Waombaji wote waambatishe nakala ya Vyeti vya Taaluma, Vyeti vya Kidato cha Nne na Sita, Cheti cha Kuzaliwa, picha mbili (2) passport size ya hivi karibuni iandikwe majina ya mwombaji kwa nyuma.
(iii)    Barua zote za maombi ziandikwe kwa mkono na mwombaji mwenye zikiambatishwa na maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed CV) yenye anwani na namba za simu za kuaminika na majina ya wadhamini watatu (referees) wa kuaminika na namba zao za simu.
(iv)    Testimonials na Provisional Results", Statement of Results, hati matokeo za kidato cha nne (Form IV or VI results slips HAVITAKUBALIWA,
(v)    Waombaji waliosoma Nje ya Nchi wahakikishe Vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na Mamlaka husika (NECTA)
(vi)    Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza.
(vii)    Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kughushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.
(viii)Tangazo hili pia linapatikana kwenye Tovuti ya Jiji www.dcc.go.tz
(ix)    Mwisho wa kupokea maombi ni tarehe 15 Agosti, 2017.
(x)    Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika Ofisi za Jiji HAURUHUSIWI, MAOMBI VOTE YATUMWE KWA NJIA YA POSTA.
 
5.0 MAOMBI YATUMWE KWA:
 
Mkurugenzi wa Jiji, 
Halmashauri ya Jiji,
 "Ukumbi wa Jiji"
S.L.P. 9084,
1 Barabara ya Morogoro, 
11882 DAR ES SALAAM
 
6.0 Waombaji waliokidhi sifa wataarifiwa tarehe ya kufanya usaili kwa njia ya maandishi kupitia magazeti yaliyotumika kutangaza nafasi hizi pamoja na simu za mikononi au Tovuti: www.dcc.go.tz
 
Waziri Kombo
KAIMU MKURUGENZI WA JIJI,
HALMASHAURI YA JIJI LA DAR ES SALAAM

Source: Daily News, Wednesday, August 2, 2017

Read More

LICENSING OFFICER II - 1 POST

Employer: Warehouse Receipt Regulatory Board WRRB
Date Published: 2017-07-20
Application Deadline: 2017-08-04

JOB SUMMARY:
N/A
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
DUTIES AND RESPONSIBILITIES

i. Standard determination;
ii. Standard setting;
iii. Undertake preparation of the establishment of commodity
exchange;
 iv. Review and update the WRRB legislation and its operating procedure so as comply with other legislation of crop boards;
v. Any other duty as may be assigned by the Manager

QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
QUALIFICATION, EXPERIENCE AND COMPETENCIES

Holder of Degree in Economics, from a recognized University or Institution, proven Knowledge of Warehouse Receipt Operations and must be Computer literate.
 
REMUNERATION: Salary Scale WRRB SCALE 
 
Read More

PLANNING OFFICER II - 1 POST

Employer: Warehouse Receipt Regulatory Board WRRB Date Published: 2017-07-20 Application Deadline: 2017-08-04
JOB SUMMARY:
N/A
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
DUTIES AND RESPONSIBILITIES

i. Promote warehouse receipt system as a means for credit access by smallholder producers
ii. Link stakeholders with banks for the credit purposes
iii. Advice the Manager in all matters related to marketing and credit  facilities for the stakeholders who will deposit their commodity in a warehouse.
iv. Any other duty as may be assigned by the Manager

QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
QUALIFICATION, EXPERIENCE AND COMPETENCIES

Holder of Degree in Regional Development Planning or Econmics from a recognized University or institution, proven knowledge of Warehouse Receipt Operations and must be Computer literate.
 
REMUNERATION: Salary Scale WRRB SCALE 
 
Read More

QUALITY ASSURANCE OFFICER II - 2 POST

Employer: Warehouse Receipt Regulatory Board WRRB
Date Published: 2017-07-20
Application Deadline: 2017-08-04

JOB SUMMARY:
N/A
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
DUTIES AND RESPONSIBILITY
i. Undertake Inspectorate of all standard;
ii. Carry out Assurance of compliance to the laid down standards;
iii. Monitor settings and using of grades and standards;
iv. Liaise with TBS, TFDA to develop national standards using
certification scheme for commodities under trade;
v. Any other duty as may be assigned by the Manager

QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
QUALIFICATION, EXPERIENCE AND COMPETENCIES

Holder of Degree either in Crop Science, or Commerce (Finance) from a recognized University or institution,  proven knowledge of Warehouse Receipt Operations and must be Computer literate.
 
REMUNERATION: Salary Scale WRRB SCALE 
 
Read More

DATA ADMINISTRATOR II - 1 POST

Employer: Warehouse Receipt Regulatory Board WRRB
Date Published: 2017-07-20
Application Deadline: 2017-08-04

JOB SUMMARY:
N/A
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
DUTIES, EXPERIENCE AND COMPETENCIES

i. Codes program instructions
ii. Documents existing procedures and operating methods
iii. Documents programs as directed
iv. Tests program and analyses test results
v. Analyze documents, files and reports related to work flow
vi. Draws details flow charts for efficient writing and maintenance of
programs
vii. Designs input and output format
viii. Writes Computer Operating Instructions for programs
ix. Prepares systems flow charts
x. Write programs in accordance with flow charts or Block Modules
xi. Organizes information accessibility
xii. Performs any other duties as may be assigned by Manager

QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
QUALIFICATION, EXPERIENCE AND COMPETENCIES
Holder of a Degree in Computer Science from a recognized University or institution with specialization in either Systems Analysis and Design or programming and must have proven Knowledge of Warehouse Receipt Operations

REMUNERATION: Salary Scale WRRB SCALE 
 
Read More

ICT OFFICER GRADE II (WEB APPLICATIONS DEVELOPER) - 2 POST

Employer: e-Government Agency
Date Published: 2017-07-24
Application Deadline: 2017-08-06

JOB SUMMARY:
Responsible for design and developing of web-based applications, technical solutions to solve business problems, which includes initial design, coding, deployment, testing and maintenance of software application systems. The primary objective is to help businesses be more efficient by developing technology solutions in a cost-effective way by determining the software requirements of projects, and communicating them clearly to stakeholders.
 
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
i.    Full lifecycle software application development
ii.    Designing, coding and debugging web and mobile based applications in various software languages
iii.    Software analysis, code analysis, requirements analysis, software review, identification of code metrics, system risk analysis, software reliability analysis
iv.    Software modelling and simulation
v.    Front end graphical user interface design
vi.    Software testing and quality assurance
vii.    Performance tuning, improvement, balancing, usability, automation.
viii.    Support, maintain and document software functionality
ix.    Integrate software with existing systems
x.    Evaluate and identify new technologies for implementation
xi.    Maintain standards compliance
xii.    Working closely with analysts, designers and staff
xiii.    Producing detailed technical specifications and writing the programming codes
xiv.    Production Support system maintenance
xv.    Independent handling of work products and managing his/her deliverables
xvi.    Execute other assignments as you may be assigned from time to time by your superiors

QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
•    Bachelor’s Degree in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering or equivalent degree from a recognized institution.

TECHNICAL QUALIFICATIONS
i.    Advanced knowledge in HTML5, CSS & CSS3, JavaScript, jQuery, Photoshop, and Responsive Web Design will be added advantage.
ii.    Sound knowledge in: Git, Grid System (Sussy Grid), Node JS, Gulp JS, SASS, Twitter Bootstrap, and Bower will be added advantage.
iii.    Working knowledge of various software languages (e.g. Java, JavaScript, PHP, .NET, DHTML, HTML5, Python, CSS3, jQueryMobile, SAPUI5).
iv.    Practical skills on Object Oriented Design and Analysis (OOA and OOD)
v.    Possession of a relevant recognized ICT professional certification will be an added advantage.
vi.    Practical knowledge and skills relevant to the position will be added advantage
 
REMUNERATION: Salary Scale Attractive remuneration package wil 
 
Read More

ICT OFFICER GRADE II (APPLICATION PROGRAMMER) - 2 POST

Employer: e-Government Agency
Date Published: 2017-07-24
Application Deadline: 2017-08-06

JOB SUMMARY:
Responsible for design and developing software applications based technical solutions to solve business problems, which includes coding, software deployment, initial testing, and maintenance of software application systems. The primary objective is to help businesses be more efficient by developing technology solutions in a cost-effective way by determining the software requirements of projects, and communicating them clearly to stakeholders.
 
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
i.    Full lifecycle software application development
ii.    Designing, coding and debugging software applications in various software languages
iii.    Software analysis, code analysis, requirements analysis, software review, identification of code metrics, system risk analysis, software reliability analysis
iv.    Software modelling and simulation
v.    Front end graphical user interface design/programming
vi.    Software testing and quality assurance
vii.    Performance tuning, improvement, balancing, usability, automation.
viii.    Support, maintain and document software functionality
ix.    Integrate software with existing systems
x.    Evaluate and identify new technologies for implementation
xi.    Maintain standards compliance
xii.    Working closely with analysts, designers and staff
xiii.    Producing detailed technical specifications and writing the programming codes
xiv.    Production Support system maintenance
xv.    Independent handling of work products and managing his/her deliverables
xvi.    Execute other assignments as you may be assigned from time to time by your superiors

QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
•    Bachelor’s Degree in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering or equivalent degree from a recognized institution.
 
TECHNICAL QUALIFICATIONS
i.    Working knowledge of various software languages [Java (mandatory), C/C++, .NET, Python] will be added advantage
ii.    Practical skills on Object Oriented Design and Analysis (OOA and OOD)
iii.    Possession of a relevant recognized ICT professional certification will be an added advantage.
 
REMUNERATION: Salary Scale Attractive remuneration package wil 
 
Read More

ICT OFFICER GRADE II (MOBILE APPLICATION DEVELOPER) - 4 POST

Employer: e-Government Agency
Date Published: 2017-07-24
Application Deadline: 2017-08-06

JOB SUMMARY:
Responsible for design and developing mobile-based software applications based on technical solutions to solve business problems, which includes coding, software deployment, initial testing, and maintenance of mobile software application systems. The primary objective is to help businesses be more efficient by developing technology solutions in a cost-effective way by determining the software requirements of projects, and communicating them clearly to all stakeholders.
 
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
i.    Full lifecycle software application development
ii.    Designing, coding and debugging software applications in various software languages (Java (mandatory), C/C++, .NET, PHP)
iii.    Software analysis, code analysis, requirements analysis, software review, identification of code metrics, system risk analysis, software reliability analysis
iv.    Software modelling and simulation
v.    Front end graphical user interface design/programming
vi.    Software testing and quality assurance
vii.    Performance tuning, improvement, balancing, usability, automation.
viii.    Support, maintain and document software functionality
ix.    Integrate software with existing systems
x.    Evaluate and identify new technologies for implementation
xi.    Maintain standards compliance
xii.    Working closely with analysts, designers and staff
xiii.    Producing detailed technical specifications and writing the programming codes
xiv.    Production Support system maintenance
xv.    Independent handling of work products and managing his/her deliverables
xvi.    Execute other assignments as you may be assigned from time to time by your superiors

QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
•    Bachelor’s Degree in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering or equivalent degree from a recognized institution.
TECHNICAL QUALIFICATIONS
i.    Advanced knowledge in RESTful and SOAP APIs, Queue Management, SMS Gateway, SMPP Knowledge, Data Visualization, Database Optimization, and Smartphone App Development using iOS, Android, Phonegap, etc. will be added advantage.
ii.    Practical skills on Object Oriented Design and Analysis (OOA and OOD)
iii.    Possession of a relevant recognized ICT professional certification will be an added advantage.
iv.    Practical knowledge and skills relevant to the position will be added advantage

REMUNERATION: Salary Scale Attractive remuneration package wil 
 
Read More

ICT OFFICER GRADE II (DATABASE ADMINISTRATOR) - 3 POST

Employer: e-Government Agency
Date Published: 2017-07-24
Application Deadline: 2017-08-06

JOB SUMMARY:
This individual provide operational database technical services to support the application development, database production support and various requirements for distributed technical support to ensure applications are running smoothly. The responsibility also involve effective provisioning, installation, configuration, operation, upgrades and maintenance of server systems hardware, software and infrastructure.
 
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
i.    Responsible for systems and database administration, server virtualization and server infrastructure.
ii.    Manages security access to assigned systems, databases, integrity controls, related records, and documents
iii.    Installation, upgrade, and maintenance of software applications and databases
iv.    Maintenance, administration, monitoring, problem management, and production for databases.
v.    Daily maintenance, testing, backup, and recovery of systems and databases.
vi.    Apply patches and upgrade of systems and databases.
vii.    Install and build database structures
viii.    Query and performance tuning of databases
ix.    Provision, install, configure, operate, upgrade and maintain assigned server systems hardware, software and infrastructure
x.    Provide appropriate infrastructure technology solution to support eGA Operations.
xi.    Maintains the strict confidentiality of all records and documents stored in the assigned systems and infrastructure
xii.    Confers with employees and the project team to provide technical advice and to resolve problems
xiii.    Contributes to the disaster recovery and business continuity planning process regarding the assigned systems and infrastructure
xiv.    Assist in management of hardware devices, licensing and all programs as assigned.
xv.    Ensure high-availability of systems and services.
xvi.    Execute other assignments as may be assigned from time to time by superiors.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
•    Bachelor’s Degree in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering or equivalent degree from a recognized institution.
TECHNICAL QUALIFICATIONS
i.    Working knowledge of MS Windows, Linux and Unix Server platforms.
ii.    Working knowledge of databases (e.g. MS SQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle, etc.)
iii.    Working knowledge  in Clustering, Security/encryption, Fail over management and automatic switch over
iv.    System Backup types and administration (full, incremental, etc.)   
v.    Practical skills in configuring access to file services as   Access Control, managing NTFS file and folder permissions,  managing permissions for shared resources, determining effective permissions, configuring and managing distributed file system as Distributed File System (DFS) Overview, configuring DFS Namespaces, configuring DFS replication, deploy file sharing services, deploy an FTP server and a web server.
vi.    Working knowledge  in Clustering, Security/encryption, Fail over management and automatic switch over
vii.    Practical skills on Database schema creation and management
viii.    Practical skills on Performance management and tuning.
ix.    Knowledge of Storage management techniques
x.    ERP and business knowledge will be an added advantage
xi.    Possession of a relevant recognized ICT professional certification will be an added advantage.
xii.    Practical knowledge and skills relevant to the position will be added advantage
 
REMUNERATION: Salary Scale Attractive remuneration package wil 
 
Read More

ICT OFFICER GRADE II (NETWORK ENGINEERS) - 2 POST

Employer: e-Government Agency
Date Published: 2017-07-24
Application Deadline: 2017-08-06

JOB SUMMARY:
The primary responsibility of the Network Engineer is to maintain all network systems and work closely on Network and Data center infrastructures to support critical network and public shared systems.
 
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
i.    Provide technical support related to operation of Core Network platforms for Voice and Data
ii.    Monitor performance, capacity, and availability of the network on an ongoing basis and recommend improvements in technologies and practices.
iii.    Collaborate with other staff in the ongoing definition of network design, services and procedures so as to ensure business continuity
iv.    Participate in designing and installation of networks and     related accessories and equipment;
v.    Maintain and repair of Network active and passive       equipment;
vi.    Troubleshoot all network related problems;
vii.    Undertake day to day management of LAN, wireless         systems, telephone systems (PBAX), leased lines;
viii.    Document and communicate network related problems,   solutions and the implementation process;
ix.    Assign network resources and user accounts; 
x.    Perform maintenance activities, systems backups and      restore and; 
xi.    Perform any other duty as may be assigned by his superior

QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
•    Bachelor Degree in Computer Science/Information Technology/ Computer Engineering or related discipline from recognized institution.

TECHNICAL QUALIFICATIONS
i.    Working knowledge in the Telecom Operators or Internet Service Provider Core Network environment
ii.    Proficient in Service Provider technologies like IP/MPLS and related services (L2VPN, L3 MPLSVPN, TE, QoS, etc),
iii.    Proficiency in designing/deploying in LAN/WAN topologies using routing protocols like OSPF/ISIS, EIGRP, BGP, IPv6, MPLS, Multicast, HA/Redundancy etc.
iv.    Good understanding of last mile (both Fiber Optics and Microwave) technologies.
v.    Knowledge of IOS/IOS XE/ IOS XR and Proficient on Network equipment such as routers, switches, bridges, etc
vi.    Practical skills in configuring and managing VLANs on routers and layer 2 switches and remotely management using IP-based management protocols, such as Telnet and Simple Network Management Protocol (SNMP), management IP Address and Default Gateway
vii.    Practical skills in configuring and managing wireless networks, configuring DNS, DHCP, FTP, Gateways and NS Lookups
viii.    Knowledge in Network Firewalls and Unified Threat Management Systems configurations and management
ix.    Fluent in Backup/Recovery procedures, Storage technologies and understanding port numbers approach to application detection
x.    Practical skills in using command lines; ping, tracert, ipconfig, Nslookup, Netstat and familiar with tools as Putty, Subnet and IP Calculator, Speedtest
xi.    Must have practical knowledge of TCP/UDP related protocols, network security design, Linux operation systems and scripting with shell, python, VB, Bash or Perl
xii.    Working knowledge of Antivirus/IPS/web proxy technologies.
xiii.    Multi-vendor products network knowledge is an added advantage
xiv.    Practical skills in managing Server Infrastructure roles as IPv4 and IPv6 Addressing, Domain Name System Server Role, Configuring DNS Zones, DHCP Server Role.
xv.    Practical skills in configuring and managing VoIP System architecture and Technology.
xvi.    Possession of recognized ICT professional certification such as Service Provider Networks (CCNA, CCNSP, HCNA, HCNP, MCSA, MCSE), CISA, CISM, CISSP, CEH, will be an added advantage.
 
REMUNERATION: Salary Scale Attractive remuneration package wil 
 
Read More

ICT OFFICER GRADE II (SYSTEMS ADMINISTRATION) - 5 POST

Employer: e-Government Agency
Date Published: 2017-07-24
Application Deadline: 2017-08-06

JOB SUMMARY:
N/A
 
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
i.    Provision, install, configure, operate, upgrade and maintain assigned server systems hardware, software and infrastructure on MS Windows, Linux and Unix Server platforms.
ii.    Provide appropriate infrastructure technology solution to support eGA Operations.
iii.    Prepare systematic documentation for monitoring of eGA Data Centre Infrastructure
iv.    Responsible for System Administration of server virtualization and server infrastructure.
v.    Manages security access to assigned systems, related records, and documents
vi.    Work to maintain backup procedures and storage strategies
vii.    Perform backups and disaster recovery operations related to Data Centre.
viii.    Maintains the strict confidentiality of all records and documents stored in the assigned systems and infrastructure
ix.    Confers with employees and the project team to provide technical advice and to resolve problems
x.    Prepares reports for system users and management
xi.    Creates and updates procedural and training documents for the assigned systems
xii.    Manage all data centre assets and assure that the data centre inventory, systems diagrams and related documentation, and system component maintenance contracts are properly maintained.
xiii.    Management of hardware devices, licensing and all programs on the Data centre.
xiv.    Ensure high-availability of data centre products and services.
xv.    Execute other assignments as you may be assigned from time to time by your superiors.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
•    Bachelor’s Degree in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering or equivalent degree from a recognized institution.
 
TECHNICAL QUALIFICATIONS
i.    A  working knowledge on System Design, System Performance Tuning, System Debugging, System development and Documentation, System Testing and having knowledge one of the following language SQL, Java script, C++, HTML/XML, Ruby, Python and PHP, Oracle, Linux, .NET frameworks (such as C# (c-sharp), ASP and VB)
ii.    Knowledge  in Managing physical and logical storage   
iii.    Knowledge in Security Fundamentals (in multiple vendor / open source environments), Linux and Windows Security Administration , Replication and Mirroring- Virtual Private Networks, Network Security
iv.    Knowledge in designing a Windows Active Directory , Creating Users, Groups and Shared Folders, Managing Active Directory, maintenance, troubleshooting, and disaster recovery
v.    Installation and Administration of Packages, Patches and Updates- fundamentals of Patches, Packages and Updates installation and administration.
vi.    RAID (Hardware Vs. Software) Configuration - understanding important features of Software RAID (Threaded rebuild process, Kernel-based configuration, Portability of arrays between Linux machines without reconstruction, Backgrounded array reconstruction using idle system resources , Hot-swappable drive support,  Automatic CPU detection to take advantage of certain CPU optimizations )
vii.    Basic configuration, Hostname, Timezone setup, Network and System Diagnostics, command lines, file System Management and package management, Servers management
viii.    Load  Balancing skills    - to load balance, optimize, and secure different applications such as HTTP and HTTPS
ix.    Configuring and Securing Remote Access such   Configuring a Virtual Private Network Connection, Network Policies, Integrating Network Access Protection with VPNs,
x.    System Backup types and administration (full, incremental, etc.)   
xi.    Practical skills in configuring access to file services as   Access Control, managing NTFS file and folder permissions,  managing permissions for shared resources, determining effective permissions, configuring and managing distributed file system as Distributed File System (DFS) Overview, configuring DFS Namespaces, configuring DFS replication, deploy file sharing services, deploy an FTP server and a web server.
xii.    Working knowledge  in Clustering, Security/encryption, Fail over management and automatic switch over
xiii.    Possession of recognized ICT professional certification such as CISA, CISM, CISSP, CEH, CCNA will be an added advantage.
 
REMUNERATION: Salary Scale Attractive remuneration package wil 
 
Read More

ICT OFFICER GRADE II (BUSINESS ANALYST) - 2 POST

Employer: e-Government Agency Date Published: 2017-07-24 Application Deadline: 2017-08-06
JOB SUMMARY:
Responsible for requirements gathering and designing applications based technical solutions to solve business problems, which includes defining, analysing and documenting software and system requirements. The primary objective is to help Public Institutions implement technology solutions in a cost-effective way by determining the requirements of software projects, and communicating them clearly to stakeholders, facilitators and partners.
 
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
i.    Acting as a bridge between business group with need or problem and the Technology teams offering a solution to a problem or need.
ii.    Drives and participates in design, development and implementation of enterprise wide applications.
iii.    Work closely with developers and testers to ensure requirements and functional designs are translated accurately into working technical designs.
iv.    Manage projects including responsibility for a project and project budget.
v.    Actively involving in development of new systems, business processes improvement, strategy planning or potentially organizational change.
vi.    Actively involving in product testing and evaluation as providing quality assurance and control and communicating the deliverables state to the users.

QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
•    Bachelor degree in Computer Science/Information Technology/ Computer Engineering or related discipline from a recognized institution

TECHNICAL QUALIFICATIONS
i.    Technical knowledge in determining end to end design requirements for projects involving line of business, software/hardware developers and vendors.
ii.    Strong skills in project planning, controlling and delivery management
iii.    Capable of performing reviews and edits requirements, specifications, business processes, feasibility studies, business cases and recommendations related to proposed solution for Government ICT projects/requests
iv.    Knowledgeable in Quality Assurance for developed ICT products/services
v.    Understanding of systems engineering concepts & modelling techniques and methods.
vi.    Possession of an ICT related certifications (CISA, CRISC, CISM etc.) and/or certification in Project Management will be an added advantage. 
 
REMUNERATION: Salary Scale Attractive remuneration package wil 
 
Read More